Περιήγηση: FIFA

Αθλητικά
Κάποιο τολμηρό αγρίμι ξεφεύγει διαπράττοντας το σφάλμα να τα βάλει με ολόκληρη την αντίπαλη ομάδα, τον διαιτητή και το κοινό στις κερκίδες σε μια απαγορευμένη περιπέτεια ελευθερίας

(Eduardo Galeano βιβλίο “Το ποδό­σφαι­ρο στη σκιά και στο φως”) Αφιε­ρω­μέ­νο στα παι­διά που συνά­ντη­σα κάπο­τε, πριν από χρό­νια, να…

Αθλητικά
European Super League: Είναι πολλά τα λεφτά — Τα κίνητρα των «12», οι αντιδράσεις, τα επόμενα βήματα

Είναι πολ­λά τα λεφτά εξί­σου μεγά­λη και η απα­λη­στία των ιδιο­κτη­τών των ισχυ­ρό­τε­ρων ποδο­σφαι­ρι­κών συλ­λό­γων της Ευρώ­πης. Οι Ρεάλ, Μάν­τσε­στερ Γιουνάιτεντ…