Περιήγηση: FNIC CGT

Εκδηλώσεις
ΓΑΛΛΙΑ: Νέες απεργιακές κινητοποιήσεις στις 13 Φλεβάρη

Σε νέες κινη­το­ποι­ή­σεις προ­σα­να­το­λί­ζο­νται οι εργα­ζό­με­νοι και τα συν­δι­κά­τα της Γαλ­λί­ας, ζητώ­ντας την από­συρ­ση της νέας αντια­σφα­λι­στι­κής μεταρ­ρύθ­μι­σης, που στις…