Περιήγηση: FPO

Διεθνή
Εκλογές στην Αυστρία με δεσμεύσεις υπέρ του κεφαλαίου και χωρίς πραγματική εναλλακτική για το λαό

Βου­λευ­τι­κές εκλο­γές σήμε­ρα στην Αυστριά στις οποί­ες εκτι­μά­ται ότι νικη­τής θα ανα­δει­χθεί ο 31χρονος συντη­ρη­τι­κός Σεμπά­στιαν Κουρτς, ο νεό­τε­ρος ηγέτης…