Περιήγηση: Françoise de Souza Oliveira

Διεθνή
Βραζιλία: Ποινή κάθειρξης 31 ετών επιβλήθηκε στην σύζυγο του Έλληνα πρέσβη Κ. Αμοιρίδη που δολοφονήθηκε το 2016

Σε 31 χρό­νια κάθειρ­ξη κατα­δι­κά­στη­κε η Βρα­ζι­λιά­να σύζυ­γος του Έλλη­να πρέ­σβη στη Βρα­ζι­λία Κυριά­κου Αμοι­ρί­δη για τη δολο­φο­νία του στα…