Περιήγηση: FRAPORT

Επικαιρότητα
Ερώτηση του ΚΚΕ στο Ευρωκοινοβούλιο για την πτήση της «RYANAIR» που αντί για τη Θεσσαλονίκη προσγειώθηκε στη Ρουμανία

Ερώ­τη­ση στο Ευρω­κοι­νο­βού­λιο κατά­θε­σε ο Σωτή­ρης Ζαρια­νό­που­λος, ευρω­βου­λευ­τής του ΚΚΕ, σχε­τι­κά με την πτή­ση της RYR8582 της «RYANAIR» της 4.1.2018…