Περιήγηση: FRSO

Διεθνή
Κομμουνιστικά κόμματα και οργανώσεις των ΗΠΑ: Ο Τραμπ είναι φασίστας, οι ακροδεξιοί και οι ρατσιστές πρέπει να ηττηθούν

Με ανα­κοι­νώ­σεις και σχό­λια στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης κομ­μου­νι­στι­κά και εργα­τι­κά κόμ­μα­τα στις Ηνω­μέ­νες Πολι­τεί­ες κατα­δι­κά­ζουν απε­ρί­φρα­στα τα επει­σό­δια οπαδών…