Περιήγηση: FUNARTE

Μουσική
Σε παράκρουση η ακροδεξιά κυβέρνηση της Βραζιλίας: «Η ροκ μουσική είναι… όργανο του κομμουνισμού»!

Παρα­λη­ρη­μα­τι­κό χαρα­κτή­ρα έχει πάρει το τελευ­ταίο διά­ση­μα ο αντι­κομ­μου­νι­σμός της ακρο­δε­ξιάς κυβέρ­νη­σης Μπολ­σο­νά­ρου στη Βρα­ζι­λία. Τελευ­ταίο κρού­σμα είναι η προκήρυξη…