Περιήγηση: FYROM

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: Στόχος τους η επίσπευση της ένταξης της ΠΓΔΜ στο ΝΑΤΟ και στην ΕΕ και όχι η επίλυση των κρίσιμων ζητημάτων

«Παρά την προ­σπά­θεια καλ­λιέρ­γειας κλί­μα­τος αισιο­δο­ξί­ας, οι εξε­λί­ξεις και τα παζά­ρια δεί­χνουν πως βασι­κός στό­χος της κυβέρ­νη­σης ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ και της…

Επικαιρότητα
ΚΚΕ: «Η αντιμετώπιση του αλυτρωτισμού προέχει και προϋποθέτει την αλλαγή του Συντάγματος της FYROM»

«Η συνά­ντη­ση Τσί­πρα – Ζάεφ και οι δηλώ­σεις που ακο­λού­θη­σαν επι­βε­βαιώ­νουν ότι το γενι­κό­τε­ρο σκη­νι­κό που έχει στη­θεί, με επίκεντρο…