Περιήγηση: Gazprom

Διεθνή
Παρά τα μεγάλα λόγια «ρήγμα» στο ευρωπαϊκό μέτωπο για το ρώσικο αέριο — Αμφίσημη δήλωση Ευρωπαίων αξιωματούχων

Ολες οι χώρες της Ευρω­παϊ­κής Ενω­σης συμ­φω­νούν ότι δεν θα πλη­ρώ­σουν την Ρωσία απευ­θεί­ας σε ρού­βλια για τις εισα­γω­γές ρωσικού…

Διεθνή
Η Γερμανία απελαύνει 40 ρώσους διπλωμάτες και αναλαμβάνει τη “Gazprom Germania”

Σύμ­φω­να με ευρω­παϊ­κά ειδη­σε­ο­γρα­φι­κά (dpa,AP|DÇÜ,UK), τις επό­με­νες ημέ­ρες 40 ρώσοι διπλω­μά­τες που υπη­ρε­τούν στην πρε­σβεία της Ρωσι­κής Ομο­σπον­δί­ας στο Βερολίνο…

Διεθνή
Ουκρανική κρίση: Ανησυχία για την επιδείνωση της ενεργειακής κρίσης — «Καλωσήρθατε σε έναν νέο κόσμο…»

Και ενώ η ουκρα­νι­κή κρί­ση κλι­μα­κώ­νε­ται κάνο­ντας ορα­τό τον κίν­δυ­νο μίας γενι­κευ­μέ­νης σύρ­ρα­ξης, την ίδια ώρα υπάρ­χει έντο­νη ανη­συ­χία για…