Περιήγηση: George Tsounis

Πολιτική
Ο Ελληνοαμερικανός επιχειρηματίας Τζορτζ Τσούνης υποψήφιος για νέος πρέσβης των ΗΠΑ στην Αθήνα

Ο ελλη­νι­κής κατα­γω­γής επι­χει­ρη­μα­τί­ας Τζορτζ Τζέιμς Τσού­νης είναι η πρό­τα­ση του προ­έ­δρου Τζο Μπάι­ντεν για τη θέση του πρε­σβευ­τή των…