Περιήγηση: Godspeed You! Black Emperor

Σαν Σήμερα
Skinny fists like antennas to heaven

Επι­μέ­λεια — Φωτο­γρα­φία: Ελπί­δα Πουρ­να­ρά // [Είμα­στε κάτι…] Είμα­στε κάτι ξεχαρ­βα­λω­μέ­νες κιθά­ρες. Ο άνε­μος, όταν περ­νά­ει, στί­χους, ήχους παρά­φω­νους ξυπνάει…