Περιήγηση: GUE/NGL

Πολιτική
ΑΠΟ ΤΙΣ ΛΕΓΟΜΕΝΕΣ «ΗΜΕΡΕΣ ΜΕΛΕΤΗΣ» ΤΗΣ GUE/NGL: Δακρύβρεχτες αναλύσεις για την «ακροδεξιά» και η αλήθεια για το ρόλο της «κυβερνώσας αριστεράς»

…ή διυ­λί­ζο­ντας τον κώνω­πα και κατα­πί­νο­ντας την κάμη­λο Πρό­σφα­τα στη Λευ­κω­σία πραγ­μα­το­ποι­ή­θη­καν οι λεγό­με­νες «Ημέ­ρες Μελέ­της», που διορ­γα­νώ­νει η ευρωομάδα…