Περιήγηση: Guillain-Barré

Προτεινόμενο
FDA: «Αυξημένος κίνδυνος» εμφάνισης συνδρόμου Guillain-Barré με τη χορήγηση του εμβολίου της J&J

Η αμε­ρι­κα­νι­κή Υπη­ρε­σία Τρο­φί­μων και Φαρ­μά­κων (FDA) προει­δο­ποί­η­σε χθες Δευ­τέ­ρα για «αυξη­μέ­νο κίν­δυ­νο» εμφά­νι­σης του συν­δρό­μου Guillain-Barré, μιας σπά­νιας νευρολογικής…