Περιήγηση: Gunda

Κινηματογράφος
Ταινίες Πρώτης Προβολής: «Σμύρνη μου Αγαπημένη» μια ακόμη περίπτωση της χαμένης ευκαιρίας

Δύο ανα­με­νό­με­νες εμπο­ρι­κές ται­νί­ες, η ελλη­νι­κή “Σμύρ­νη μου Αγα­πη­μέ­νη” και το δημο­φι­λές “The Matrix Resurrections”, μπαί­νουν στη μάχη των εισιτηρίων,…