Περιήγηση: Hanns Eisler

Κινηματογράφος
«Οι μέρες της κομμούνας» για 14 ημέρες στην Αλκυονίδα

Η NEW STAR και η Rbb media παρου­σιά­ζουν  για πρώ­τη φορά στην Ελλά­δα το αρι­στούρ­γη­μα του ΜΠΕΡΤΟΛΤ ΜΠΡΕΧΤ «ΟΙ ΜΕΡΕΣ ΤΗΣ ΚΟΜΜΟΥΝΑΣ» όπως κινη­μα­το­γρα­φή­θη­κε τον Απρί­λιο του 1966, στο  BERLINER…