Περιήγηση: Hot spot

Ανακοινώσεις
Ανακοίνωση της ΤΕ Σάμου του ΚΚΕ για τις φωτιές και τα επεισόδια στο «hot spot» στο Βαθύ

Ανα­κοί­νω­ση για τις πυρ­κα­γιές και τα επει­σό­δια που σημειώ­θη­καν χθες το από­γευ­μα και σήμε­ρα το πρωί στο «hot spot» στο Βαθύ, εξέ­δω­σε η Τομε­α­κή Επιτροπή…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Να ξεκινήσει ο οργανωμένος απεγκλωβισμός των προσφύγων — μεταναστών από τα hot spot των νησιών

«Ακό­μη και αυτά τα στοι­χειώ­δη και καθυ­στε­ρη­μέ­να μέτρα που ανα­κοί­νω­σε η κυβέρ­νη­ση και αφο­ρούν την προ­στα­σία από την επι­δη­μία του…

Επικαιρότητα
Σύλλογος Γυναικών Μανταμάδου: Τίποτα δεν μας χωρίζει από τους πρόσφυγες! Ενώνουμε τη φωνή μας με τη δική τους!

Ο Σύλ­λο­γος Γυναι­κών Μαντα­μά­δου εκφρά­ζει την αντί­θε­ση του στη δημιουρ­γία δομής προ­σφύ­γων και μετα­να­στών, κλει­στής ή ανοι­χτής σε περιο­χή του…

Ανακοινώσεις
ΚΚΕ: Να σταματήσει ο εγκλωβισμός προσφύγων και μεταναστών, να κλείσουν τα hot spot και να μην δημιουργηθούν νέα

Το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ εξέ­δω­σε ανα­κοί­νω­ση για τις δηλώ­σεις που έκα­νε ο υπουρ­γός Μετα­να­στευ­τι­κής Πολι­τι­κής Ν. Μηταράκης…

Επικαιρότητα
Νέα τραγωδία στη Λέσβο: Νεκρή γυναίκα μητέρα τριών παιδιών σε πυρκαγιά στο hotspot του Καρά Τεπέ

Μία ακό­μη τρα­γω­δία κατα­γρά­φη­κε σε κέντρο φιλο­ξε­νί­ας προ­σφύ­γων. Μια 27χρονη πρό­σφυ­γας από το Αφγα­νι­στάν απαν­θρα­κώ­θη­κε σήμε­ρα τα χαρά­μα­τα σε κοντέινερ…

Ανακοινώσεις
Γκεμπελίστικη διαστρέβλωση της πραγματικότητας σχετικά με την ψηφοφορία για τα hot spots (Ανακοίνωση Λαϊκής Συσπείρωσης Μυτιλήνης)

«Βάναυ­ση δια­στρέ­βλω­ση της πραγ­μα­τι­κό­τη­τας επι­χει­ρούν να κάνουν διά­φο­ροι γκε­μπε­λί­σκοι για τα όσα έλα­βαν χώρα στο Δημο­τι­κό Συμ­βού­λιο Μυτι­λή­νης τη Δευτέρα…