Περιήγηση: Hurricane Ida

Επικαιρότητα
ΗΠΑ-Τυφώνας «Αΐντα»: Ανοχύρωτος ο λαός, 16 ακριβώς χρόνια μετά τον καταστροφικό τυφώνα «Κατρίνα»

🆘  Χωρίς ρεύ­μα ένα εκα­τομ­μύ­ριο νοι­κο­κυ­ριά, αβο­ή­θη­τοι οι εγκλω­βι­σμέ­νοι Ανο­χύ­ρω­τη απο­δεί­χθη­κε ξανά η πολι­τεία της Λουι­ζιά­να, όπως και άλλες πολιτείες…