Περιήγηση: Iικό φορτίο

Κοινωνία
Iικό φορτίο: Αυξητικές τάσεις σε εννέα περιοχές – Άνοδος 58% στην Αττική — «Έκρηξη» σε Ξάνθη, Αλεξανδρούπολη

Αυξη­τι­κές τάσεις στο μέσο εβδο­μα­διαίο ιικό φορ­τίο του κορω­νοϊ­ού SARS-CoV‑2 στα αστι­κά λύμα­τα των εννέα από τις δώδε­κα περιο­χές που…