Περιήγηση: Ingeborg Beugel

Επικαιρότητα
Ινγκενμποργκ Μπέγκελ: «Ο Μητσοτάκης κάνει την βρώμικη δουλειά της Ευρώπης» στο προσφυγικό

Την Ελλη­νι­κή κυβέρ­νη­ση και την Ευρω­παϊ­κή Ένω­ση κατη­γό­ρη­σε για την τρα­γι­κή κατά­στα­ση που βιώ­νουν χιλιά­δες πρό­σφυ­γες στα ελλη­νι­κά νησιά η…