Περιήγηση: internet

Πολιτική
Οι ΗΠΑ «πήγαν για μαλλί και βγήκαν κουρεμένοι» στην προσπάθεια αποκλεισμού της Κούβας από το ίντερνετ

   Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Όλοι οι Κου­βα­νοί έχουν ίντερ­νετ από τον περα­σμέ­νο Αύγου­στο. Η είδη­ση πως ο πρό­ε­δρος της Κού­βας Ντίας…