Περιήγηση: Ivan Aivazovsky

Εικαστικές Τέχνες
Ζωγραφική: Ιβάν Αϊβαζόφσκι & οι δύο απαγορευμένοι στη Ρωσία πίνακες του

Ιβάν Αϊβα­ζόφ­σκι (1817–1900): Ρώσος ζωγρά­φος Αρμε­νι­κής κατα­γω­γής  (Αϊβα­ζιάν Οβα­νές Κων­στα­ντί­νο­βιτς το πραγ­μα­τι­κό του όνο­μα), ο μεγα­λύ­τε­ρος θαλασ­σο­γρά­φος όλων των εποχών.…