Περιήγηση: Jay Janson

Ιστορία
Αμερική και Αγγλία σκόπιμα έσπειραν τον Φασισμό στην Ευρώπη εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης

Επι­μέ­λεια Πάνος Αλε­πλιώ­της // Άρθρο του Jay Janson ο οποί­ος έζη­σε και δίδα­ξε στην Κορέα για έξι χρό­νια καθώς και στο Βιετ­νάμ, ιστο­ρι­κός, ακτι­βι­στής, μουσικός…