Περιήγηση: Jens Stoltenberg ΓΓ ΝΑΤΟ

Διεθνή
Ουκρανία — Ανατολική Ευρώπη: “Πρόβες πολέμου” συνοδεύουν τα σύνθετα παζάρια Δύσης — Ρωσίας

Ενώ Βρε­τα­νία και Πολω­νία ενι­σχύ­ουν τα «πατή­μα­τά» τους σε Βαλ­τι­κή και Μαύ­ρη Θάλασ­σα, Πού­τιν και Σι υπε­ρα­σπί­ζο­νται τη «δημο­κρα­τία» τους…