Περιήγηση: Jonas Noreika Jono Noreikos Generolas Vėtra - Γιόνας Νορέικας

Επικαιρότητα
Ο παππούς ήταν Ναζί — ο “εθνικός ήρωας” της οικογένειας εγκληματίας πολέμου

Όχι άλλα ψέμα­τα! Στη Λιθουα­νία, γιορ­τά­ζε­ται ως ήρω­ας –ας δού­με την πραγ­μα­τι­κό­τη­τα! Γρά­φει η λιθουα­νι­κής κατα­γω­γής Αμε­ρι­κα­νί­δα δημο­σιο­γρά­φος Silvia Foti…