Περιήγηση: José Oriol Marrero Martínez

Βιβλιοπαρουσιάσεις
Βέροια: Παρουσίαση του βιβλίου «Ο Χοσέ Μαρτί και το ελληνικό στοιχείο» την Παρασκευή 10 Δεκεμβρίου

Το βιβλίο “Ο Χοσέ Μαρ­τί και το «Ελλη­νι­κό Στοι­χείο»” (Εκδό­σεις Τόπος) του Γενι­κού Πρό­ξε­νου της Κού­βας στην Ελλά­δα Χοσέ Οριόλ…