Περιήγηση: Juan Guaido

Διεθνή
Έργα και ημέρες Guaidó κατά την εκλογή Διοίκησης στην Εθνοσυνέλευση της Βενεζουέλας

Σύμ­φω­να με το Σύνταγ­μα της Βενε­ζου­έ­λας, κάθε χρό­νο το Γενά­ρη πραγ­μα­το­ποιεί­ται κοι­νο­βου­λευ­τι­κή σύνο­δος για την εκλο­γή διοί­κη­σης (ΔΣ) που θα…

Πολιτική
ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑΣ: Καταγγέλλει την κυβέρνηση του Περού για προώθηση της ξενοφοβίας

✔️  Ενώ απο­κα­λύ­πτει τα ψέμα­τα του αντι­δρα­στι­κού Κολομ­βια­νού Προ­έ­δρου Την έντο­νη αντί­δρα­ση της κυβέρ­νη­σης της Βενε­ζου­έ­λας έχει προ­κα­λέ­σει η στάση…