Περιήγηση: Jumbo

Επικαιρότητα
Απαράδεκτη οδηγία της εργοδοσίας των «Jumbo» προς τους εργαζόμενους: «Μόλις ακούσετε το σύνθημα… κρυφτείτε»!

«Μόλις ακού­σε­τε το σύν­θη­μα κρυ­φτεί­τε»: Αυτή είναι ουσια­στι­κά μία από τις συστά­σεις της εργο­δο­σί­ας των «Jumbo» στο προ­σω­πι­κό της, σε…