Περιήγηση: Kυκλώνας Νέαρχος

Επικαιρότητα
Ο νέος κυκλώνας «Νέαρχος» στο Ν. Ιόνιο απειλεί Ν. Ιταλία και Μάλτα αλλά η Ελλάδα δεν θα επηρεαστεί σημαντικά

Περί­που 13 μήνες μετά το κατα­στρο­φι­κό πέρα­σμα του «Ιανού» από την Ελλά­δα, ένας νέος μεσο­γεια­κός κυκλώ­νας (Medicane), ο «Νέαρ­χος», σχηματίστηκε…