Περιήγηση: Kastel;orizo

Απόψεις
Λες και ήταν χτες…

Γρά­φει ο Αλέ­κος Χατζη­κώ­στας // Οι ΦΩΤΟ είναι από τα πρω­το­σέ­λι­δα του ΡΙΖΟΣΠΑΣΤΗ 22 και 23/7/1976. Η ιστο­ρία φαί­νε­ται ότι επα­να­λαμ­βά­νε­ται σχετικά…