Περιήγηση: Kodak

Διεθνή
10 Πασίγνωστες Εταιρίες που συνεργάστηκαν με την Ναζιστική Γερμανία — Kodak ( Ε’ Μέρος)

    Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Η Αμε­ρι­κά­νι­κη Kodak, αν και η “πατρί­δα” της ήταν σε εμπό­λε­μη κατά­στα­ση με την Γερ­μα­νία, έκα­νε μπίζ­νες με τους Ναζί…