Περιήγηση: Lidl

Επικαιρότητα
#Cancel_Lidl: Αντιδράσεις για τη μήνυση αλυσίδας σουπερμάρκετ σε 70χρονη που έκλεψε προϊόντα €30

Μεγά­λες αντι­δρά­σεις έχει προ­κα­λέ­σει στα μέσα κοι­νω­νι­κής δικτύ­ω­σης η ιστο­ρία 70χρονης γυναί­κας η οποία το από­γευ­μα του Σαβ­βά­του έκλε­ψε προϊόντα…