Περιήγηση: Liz Oliva Fernández

Πολιτισμός
«The War on Cuba»: 4 ντοκιμαντέρ του Όλιβερ Στόουν για τις επιπτώσεις του εμπορικού αποκλεισμού της Κούβας

Μια σει­ρά τεσ­σά­ρων (προς το παρόν), μίνι-ντο­κι­μα­ντέρ που εξε­τά­ζουν τις επι­πτώ­σεις των κυρώ­σε­ων και του εμπάρ­γκο (οικο­νο­μι­κού-πολι­τι­κού εμπο­ρι­κού απο­κλει­σμού) των…