Περιήγηση: Lockdown Καστοριά

Κοινωνία
Lockdown στην Καστοριά

H κατά­στα­ση είναι εξαι­ρε­τι­κά κρί­σι­μη σημεί­ω­σε ο Νίκος Χαρ­δα­λιάς κατά την έκτα­κτη ενη­μέ­ρω­ση που πραγ­μα­το­ποί­η­σε μετά τον αριθ­μό ρεκόρ των…