Περιήγηση: Lockdown στην πολιτική τους

Κοινωνία
Υπογράψτε και διαδικτυακά: Lockdown στην πολιτική που θυσιάζει την υγεία και τα δικαιώματά μας!

Σε ανα­κοί­νω­σή του το Γρα­φείο Τύπου της ΚΕ του ΚΚΕ ανα­φέ­ρει: «Απο­φα­σι­στι­κά συνε­χί­ζε­ται η συλ­λο­γή υπο­γρα­φών στο κεί­με­νο που διακινούν…