Περιήγηση: Louis Vuitton

Διεθνή
Louis Vuitton και Gucci κατηγορούνται για βασανιστική θανάτωση ερπετών — Προσοχή σκληρές εικόνες

Από που προ­έρ­χε­ται η «πρώ­τη ύλη» για την κατα­σκευή πανά­κρι­βων προ­ϊ­ό­ντων (τσά­ντες, πορ­το­φό­λια, κλπ) μεγά­λων οίκων μόδας; Πόσα ερπε­τά καταδικάζονται…