Περιήγηση: LRAD (Long Range Acoustic Device)

Επικαιρότητα
Η ΕΛ.ΑΣ. επιστρατεύει τα “μεγάλα μέσα”: ηχητικό κανόνι για καταστολή διαδηλώσεων

Με στα­θε­ρούς ρυθ­μούς προ­χω­ρά η ανα­βάθ­μι­ση των κατα­σταλ­τι­κών μέσων και μηχα­νι­σμών από την κυβέρ­νη­ση, παράλ­λη­λα με την κλι­μά­κω­ση της αντεργατικής…