Περιήγηση: Magdalen College

Διεθνή
Βρετανία: Φοιτητές στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης αποκαθήλωσαν πορτραίτο της βασίλισσας Ελισάβετ

Σε μια συμ­βο­λι­κή πρά­ξη ενά­ντια στον βαθύ­τα­τα συντη­ρη­τι­κό και ξεπε­ρα­σμέ­νο θεσμό της μοναρ­χί­ας, φοι­τη­τές του Πανε­πι­στη­μί­ου της Οξφόρ­δης απο­φά­σι­σαν να…