Περιήγηση: Makedonian Pride

Επικαιρότητα
Θεσσαλονίκη: Η μαζική λαϊκή κινητοποίηση ακύρωσε την εκδήλωση των φασιστών του «Ιερού Λόχου»

Σε κάθε γει­το­νιά της Θεσ­σα­λο­νί­κης, οι φασί­στες του «Ιερού Λόχου» απο­μο­νώ­θη­καν μετά από τη μαζι­κή λαϊ­κή κινη­το­ποί­η­ση και το κάλεσμα…

Επικαιρότητα
Καλαμαριά: Σε… άτακτη υποχώρηση οι φασίστες του «Ιερού Λόχου», οδεύει προς αναβολή η φιέστα τους

Έπει­τα από τις αντι­δρά­σεις που προ­κά­λε­σε στο λαό της Καλα­μα­ριάς, τα φασι­στοει­δή της οργά­νω­σης «Ιερός Λόχος 2012» ανα­γκά­στη­καν να το…

Κοινωνία
Ανεπιθύμητοι οι νεοναζί φασίστες στην Καλαμαριά — Πρόταση της «Λαϊκής Συσπείρωσης» στο δημοτικό συμβούλιο

Την από­φα­ση να μη διευ­κο­λύ­νει με κανέ­ναν τρό­πο την φιέ­στα που οργα­νώ­νει η φασι­στι­κή οργά­νω­ση «Ιερός Λόχος 2012» την Κυριακή…