Περιήγηση: Market In

Επικαιρότητα
Αλυσίδα σούπερ μάρκετ ζητά απ’ τους αιτούντες εργασία να συμπληρώσουν το… «θρήσκευμα» τους!

Όποιος ενδια­φέ­ρε­ται να πιά­σει δου­λειά στην αλυ­σί­δα σού­περ μάρ­κετ Market In, καλεί­ται στην αίτη­ση εργα­σί­ας να συμπλη­ρώ­σει και το… θρήσκευμα…