Περιήγηση: Media Markt

Κοινωνία
«Black Friday»:  «Μαυρίζουν» τη ζωή των εργαζομένων για τα κέρδη τους

Με κεντρι­κό σύν­θη­μα «Τα δικαιώ­μα­τά μας δεν τα βγά­ζου­με στο “σφυ­ρί”», ο Σύλ­λο­γος Εμπο­ρο­ϋ­παλ­λή­λων Αθή­νας πραγ­μα­το­ποιεί κινη­το­ποί­η­ση την Παρα­σκευή 24 Νοέμ­βρη στις 12 μ.μ στο υπουρ­γείο Εργα­σί­ας (Στα­δί­ου…