Περιήγηση: Merck

Προτεινόμενο
Covid-19: Το πρόβλημα με το χάπι της Pfizer, σύμφωνα με τη Merck που αντιμετωπίζει ανησυχίες για το δικό της χάπι

 Επι­φυ­λά­ξεις εξέ­φρα­σε ανοι­χτά ένα διευ­θυ­ντι­κό στέ­λε­χος της φαρ­μα­κευ­τι­κής εται­ρεί­ας Merck, η οποία έχει ανα­πτύ­ξει το πρώ­το αντι­ι­κό χάπι κατά του…