Περιήγηση: Metro de Caracas

Διεθνή
Και νέο σαμποτάζ στη Βενεζουέλα 💣 Η Κυβέρνηση της καταγγέλλει επίθεση στο μετρό του Καράκας

Το μετρό του Καρά­κας ανή­κει σε κρα­τι­κή επι­χεί­ρη­ση που παρέ­χει υπη­ρε­σί­ες στους κατοί­κους της πρω­τεύ­ου­σας της Βενε­ζου­έ­λας και της μητροπολιτικής…