Περιήγηση: MEU

Προτεινόμενο
Με μπαλώματα και νέους περιορισμούς αντιμετωπίζει κυβέρνηση την «κατάσταση έκτακτης ανάγκης» — Αλλαγές στα sms

Δεν απέ­δω­σαν τα περιο­ρι­στι­κά μέτρα και προ­χω­ρά σε νέα η κυβέρ­νη­ση προ­κει­μέ­νου να ανα­χαι­τί­σει την παν­δη­μία η οποία δημιουρ­γεί κατάσταση…