Περιήγηση: Morandi

Διεθνή
Πίσω από τα λαμπερά χρώματα και τις καμπάνιες συμπόνοιας της Benetton φωλιάζει η απάτη και ο θάνατος

     Γρά­φει ο Πάνος Αλε­πλιώ­της // Για πάνω από μισό αιώνα,η ιτα­λι­κή οικο­γέ­νεια Benetton ξεκι­νά ανθρω­πι­στι­κές καμπά­νιες συμπό­νοιας δια­φη­μί­ζο­ντας μέσα από αυτές τα πασί­γνω­στα ρούχα…