Περιήγηση: Morgan Stanley

Επικαιρότητα
Κ. Μητσοτάκης: Σε ρόλο… «πλασιέ» επιχειρηματικών ομίλων στο Λονδίνο

Οι σημα­ντι­κές επεν­δυ­τι­κές ευκαι­ρί­ες που δια­νοί­γο­νται στη χώρα μας, χάρη στο αντερ­γα­τι­κό νομο­θε­τι­κό πλέγ­μα προς όφε­λος της κερ­δο­φο­ρί­ας των επιχειρηματικών…