Περιήγηση: MQ-9 Reaper

Επικαιρότητα
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΓΩΝΑ ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΛΛΑΔΑΣ — ΗΠΑ: Ούτε γη ούτε νερό στους φονιάδες των λαών!

📍 Μεγά­λη συγκέ­ντρω­ση στις 2 Οκτώ­βρη στο Πάρ­κο Ελευ­θε­ρί­ας  📌 Πλα­τύ άνοιγ­μα ώστε να ενη­με­ρω­θεί ο λαός για τη μεθόδευση…

Επικαιρότητα
Ήρθαν για να μείνουν μόνιμα τα αμερικάνικα κατασκοπευτικά drones — Υπεγράφη παράταση παραμονής ενός χρόνου στην 110 ΠΜ

Ολο και περισ­σό­τε­ρο «εμβα­θύ­νε­ται η συνερ­γα­σία» ΗΠΑ — Ελλά­δας και εμπλέ­κε­ται η χώρα μας στους επι­κίν­δυ­νους ιμπε­ρια­λι­στι­κούς σχε­δια­σμούς και ανταγωνισμούς…