Περιήγηση: Mustafa Suphi Friendship Award

Επικαιρότητα
Εκδήλωση για τα 100 χρόνια του ΚΚ Τουρκίας, με απονομή στον Δημήτρη Κουτσούμπα του Βραβείου Φιλίας «Μουσταφά Σουφί»

Όπως ήδη ανα­φέ­ρα­με το Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα της Τουρ­κί­ας (TKP) απο­φά­σι­σε να βρα­βεύ­σει τον ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημή­τρη Κουτσούμπα…