Περιήγηση: NATO - OTAN

Διεθνή
Διελκυστίνδα ΗΠΑ-ΝΑΤΟ-ΕΕ | Ρωσίας ενώ «βράζει» το Ντονμπάς …και στο βάθος Κίνα

Σκλη­ρό διπλω­μα­τι­κό «πόκερ» υπό την απει­λή σύρ­ρα­ξης λαμ­βά­νει χώρα το τελευ­ταίο εικο­σι­τε­τρά­ω­ρο με αφορ­μή το ιδιαί­τε­ρα τετα­μέ­νο κλί­μα που επικρατεί…

Διεθνή
Ουκρανία — Ανατολική Ευρώπη: “Πρόβες πολέμου” συνοδεύουν τα σύνθετα παζάρια Δύσης — Ρωσίας

Ενώ Βρε­τα­νία και Πολω­νία ενι­σχύ­ουν τα «πατή­μα­τά» τους σε Βαλ­τι­κή και Μαύ­ρη Θάλασ­σα, Πού­τιν και Σι υπε­ρα­σπί­ζο­νται τη «δημο­κρα­τία» τους…

Διεθνή
Επιπλέον στρατεύματα στέλνουν οι ΗΠΑ – Ενισχύονται οι στρατιωτικές δυνάμεις της Ρωσίας στα σύνορα

ΟΥΚΡΑΝΙΑ – ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ Την απο­στο­λή επι­πλέ­ον στρα­τιω­τών στην Ανα­το­λι­κή Ευρώ­πη ανα­κοί­νω­σε χθες το βρά­δυ ο πρό­ε­δρος των ΗΠΑ, Τζο…