Περιήγηση: PCV

Επικαιρότητα
Παρέμβαση του ΚΚΕ στην Πρεσβεία της Βενεζουέλας για την αντικομμουνιστική επίθεση στο Κομμουνιστικό Κόμμα (PCV)

Αντι­προ­σω­πεία του ΚΚΕ, με επι­κε­φα­λής τον Λευ­τέ­ρη Νικο­λά­ου — Αλα­βά­νο, ευρω­βου­λευ­τή του ΚΚΕ, και τον Άρη Ευαγ­γε­λί­δη, μέλος του Τμήματος…

Διεθνή
Βενεζουέλα: Κλιμακώνεται το κυβερνητικό σχέδιο ανοιχτής επέμβασης ενάντια στο Κομμουνιστικό Κόμμα

Κλι­μα­κώ­νε­ται το σχέ­διο ανοι­χτής επέμ­βα­σης ενά­ντια στο Κομ­μου­νι­στι­κό Κόμ­μα Βενε­ζου­έ­λας (PCV) με οργα­νω­τή το κυβερ­νη­τι­κό σοσιαλ­δη­μο­κρα­τι­κό Ενιαίο Σοσια­λι­στι­κό Κόμ­μα Βενεζουέλας…

Επικαιρότητα
ΚΝΕ: Καταδικάζει τις αντικομμουνιστικές μεθοδεύσεις της κυβέρνησης Μαδούρο — Αλληλεγγύη στην Κομμουνιστική Νεολαία Βενεζουέλας!

Η ΚΝΕ «κατα­δι­κά­ζει το νέο απα­ρά­δε­κτο σχέ­διο του κυβερ­νώ­ντος Ενω­μέ­νου Σοσια­λι­στι­κού Κόμ­μα­τος (PSUV), με το οποίο επι­χει­ρεί να παρέμ­βει στα…

Πολιτική
ΚΚΕ: Κάτω τα χέρια από το ΚΚ Βενεζουέλας! Οι αντικομμουνιστικές προβοκάτσιες δεν θα περάσουν!

«Κάτω τα χέρια από το ΚΚ Βενε­ζου­έ­λας! Οι αντι­κομ­μου­νι­στι­κές προ­βο­κά­τσιες δεν θα περά­σουν!», τονί­ζει το Τμή­μα Διε­θνών Σχέ­σε­ων της ΚΕ…

Διεθνή
ΚΚ Βενεζουέλας: Ενάντια στην σοσιαλδημοκρατική κυβέρνηση και τη δεξιά αντιπολίτευση με φόντο τις εκλογές του 2024

Στην δημιουρ­γία ενός πλα­τιού, εργα­το-αγρο­τι­κού λαϊ­κού κινή­μα­τος που θα απο­τε­λέ­σει την εναλ­λα­κτι­κή στις προ­ε­δρι­κές εκλο­γές του 2024 στο­χεύ­ει το Κομμουνιστικό…