Περιήγηση: Pfizer/ΒιοΝtech

Διεθνή
Αύξηση των δόσεων ανά φυαλίδιο και νέα συμφωνία της Κομισιόν για επιπλέον 300 εκατ δόσεις του εμβολίου της Pfizer

Η Ευρω­παϊ­κή Επι­τρο­πή επε­κτεί­νει το συμ­βό­λαιο που έχει με την Pfizer/ΒιοΝtech, όπως ανα­κοί­νω­σε πριν από λίγο η Πρό­ε­δρος της Κομισιόν.…